Korak 1 od 3

Obrazac za prijavu

SMJEŠTAJ: Aminess Laguna hotel, Via Terre 4, 52466 Novigrad
Smještaj je moguće rezervirati u terminu od 6. do 13. travnja 2019.
Cijena smještaja po osobi na bazi 7 punih pansiona: 1.925,00 kn
Prva usluga za sve sudionike je 6. travnja - večera
Sudionici u sobe mogu ući 6.travnja od 14 sati, a sobe napuštaju 13. travnja do 10 sati.
Smještaj u višekrevetnim sobama, twc.
Ukoliko u Novigrad dolazite kasnijeg datuma, molimo unesite tu informaciju pod "Napomene", uz obavezno navođenje prve usluge sa kojom ćete započeti boravak na dan dolaska.
Potrebno odabrati za nastavak
Potrebno ispuniti
Potrebno ispuniti
Potrebno ispuniti
Potrebno odabrati
Potrebno ispuniti
Potrebno ispuniti
Potrebno ispuniti
Potrebno ispuniti
Potrebno ispuniti
Potrebno ispuniti
Potrebno ispuniti
Potrebno ispuniti
Potrebno ispuniti
Potrebno ispuniti
Potrebno upisati
Potrebno odabrati
Molimo riješite captchu

Izjava o privatnosti

Stupanjem na snagu Opće uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta dana 25.5.2018. i Vijeća od dana 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage direktive 95/46/EZ (Opća uredbe o zaštiti podataka) putnička agencija Horizont d.o.o. Varaždin ovom se izjavom obvezuje da će zaštititi privatnost korisnika i sigurnost osobnih podataka koje nam ustupate putem On-line Prijavnice. Vaše podatke šaljete dobrovoljno čime nam dajete Vašu privolu na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhu radi koje su prikupljeni i za koju je dana Vaša privola.

Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik. Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Pristup i ažuriranje vaših osobnih podataka

Vi kao naš korisnik u svakom trenutku imate sljedeća prava:

  • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
  • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na povlačenje privole
  • pravo na podnošenje prigovora
  • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
  • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Sigurnost vaših osobnih podataka

Predani smo poduzimanju odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Prilikom davanja vaših osobnih podataka putem On-line prijavnog obrasca ove se informacije šalju putem interneta sigurno pomoću visokokvalitetnih šifriranja i spremaju na naše sigurne servere.

O zaštiti privatnosti, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima podataka, razdoblju čuvanja podataka, izvoru podatka te o pravima Ispitanika možete se informirati na adresi elektroničke pošte službenika za zaštitu podataka:
ivana@horizont-travel.hr